Dyrekcja Instytutu

Rada Naukowa

Dr hab. Piotr Wawrzyk

Adiunkt w Instytucie Europeistyki WDiNP UW. Absolwent stosunków międzynarodowych i prawa na UW, Uczestnik negocjacji akcesyjnych Polski do UE (1998 – 1999), ekspert Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP (2005-2009). Członek redakcji czasopism Przegląd Europejski, recenzent w Monitorze Prawa celnego i podatkowego. Ekspert Programu Euranet.
Zainteresowania badawcze

Specjalizuje się w problematyce: współpracy międzynarodowej i UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, międzynarodowego i europejskiego prawa cywilnego i rodzinnego, systemów prawnych państw europejskich.

Dydaktyka

Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwo wewnętrzne UE, zarządzanie kryzysowe w Europie, systemy prawne państw europejskich, warsztaty europejskie.

Kontakt

piotr_wawrzyk@wp.pl

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.