Dyrekcja Instytutu

Rada Naukowa

Dr hab. Marta Witkowska

Politolog, Kierownik Zakładu Prawa i Instytucji Europejskich, ekspert Komisji Europejskiej w zespole TEAM EUROPA, stypendystka niemieckojęzycznych uczelni wyższych, autorka książek i innych publikacji poświęconych problematyce funkcjonowania Unii Europejskiej, członek TEAM EUROPE

Zainteresowania badawcze

Proces integracji europejskiej, prawo Unii Europejskiej i proces jego stosowania w państwach członkowskich, polityki i instytucje UE, proces podejmowania decyzji w UE, obywatelstwo europejskie, europejskie partie polityczne.

Dydaktyka

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Stosowanie prawa UE w Polsce, Europejskie organizacje partii politycznych.

Kontakt

m.witkowska@uw.edu.pl

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.