Dyrekcja Instytutu

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz

Kierownik Zakładu Metodologii Badań Studiów Europejskich, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2008-2012); dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej w MSZ (2006); zastępca Szefa Służby Cywilnej (1998-2006); wiceprzewodniczący Rady Służby Publicznej (2007- 2009); wiceprzewodniczący Rady Administracyjnej Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA) w Maastricht (2006-2010). W latach 70. i 80. uczestnik opozycji demokratycznej. Członek Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ ,,Solidarność'' (1987-1990). Autor ponad 100 artykułów i monografii naukowych, m.in.: ,System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku, PWN 1998; Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, PWN 2007; Administracja Publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, PWN 2008; Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, PWN 2012; Suwerenność, PISM 2013 (w druku).

Zainteresowania badawcze

Teorie stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej, metodologia studiów europejskich, suwerenności w Unii Europejskiej, bezpieczeństwo międzynarodowe, socjologia dyscyplin stosunki międzynarodowe i i studia europejskie, administracja publiczna.

Dydaktyka

Teorie integracji europejskiej, bezpieczeństwo międzynarodowe, wykład metodologiczny, seminarium magisterskie.

Kontakt

jacek.czaputowicz@uw.edu.pl

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.