Harmonogram sesji

Termin ostatniej możliwej poprawy u prof. K.A. Wojtaszczyka

Prof. K.A. Wojtaszczyk zaprasza na ostatnią możliwą poprawę z sem. zimowego w następny czwartek 15 marca na swoje zajęcia w godz. 13.15-18.30 w sali 205, Nowy Świat 69/67.

 

HARMONOGRAM SESJI ZIMOWEJ POPRAWKOWEJ
2017/2018


Studia II stopnia
I rok

PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN I MIEJSCE
EGZAMINU
Teoria i praktyka demokracji
europejskiej
prof. dr hab. K.A.
Wojtaszczyk
05.03.2018 (poniedziałek), g.
8.00-9.00, s. 210 (Nowy
Świat 69)
Cywilizacja i kultura
europejska
dr Filip Ilkowski 08.02.2018 (czwartek), g.
11.30-13.00, s. 209 (Nowy
Świat 67)
 
Europeizacja - teoria i
praktyka
prof. UW, dr hab. Tomasz
Grosse
w razie potrzeby proszę
kontaktować się z wykładowcą
(tgrosse@uw.edu.pl)
Europejskie struktury
współpracy
dr Kamil Ławniczak osoby, które nie przystąpiły do
pierwszego terminu proszone są
o kontakt z wykładowcą
(k.lawniczak@uw.edu.pl)


II rok

PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN I MIEJSCE
EGZAMINU
Współpraca w zakresie
bezpieczeństwa
wewnętrznego w Unii
Europejskiej
dr hab. Piotr Wawrzyk 5.03.2018 (poniedziałek),od
g. 16.30, s. 51 (Nowy Świat
69)
Unijne strategie rozwoju  dr Łukasz Zamęcki kontakt indywidualny w trakcie
dyżuru wykładowcy


Studia I stopnia

I rok

(profil ogólnoakademicki)

Przedmiot

Prowadzący

Dzień i godzina

Sala

Historia społeczna Europy

Doc. dr

M. Nadolski

7.03.2018 (środa) godz. 15.00-16.30.

sala 210 Nowy Świat 69.

Socjologia Ogólna

Prof. dr hab.

W. Łukowski

7.03.2018 (środa) o 11:30   (dyżur dydaktyczny)

sala 205 Nowy Świat 67

Współczesne systemy polityczne

Prof. dr hab.

K.A.Wojtaszczyk

05.03.2018 (poniedziałek) godz. 9.00

sala 210 Nowy Świat 69.

Filozofia

Dr

A. Andrzejewski

8.03.2018 (czwartek) godz. 14.00. (dyżur dydaktyczny)

pok 113 na I piętrze Instytutu Filozofii UW -- Krakowskie Przedmieście 3.

I rok

(profil praktyczny)

Przedmiot

Prowadzący

Dzień i godzina

Sala

Historia społeczna Europy

Doc. dr M. Nadolski

07.03.2018 (środa) godz. 15.00-16.30.

sala 210 Nowy Świat 69.

Współczesne systemy polityczne

Prof. dr hab. K.A.Wojtaszczyk

05.03.2018 (poniedziałek) godz. 9.00

sala 210 Nowy Świat 69.

II rok

(profil ogólnoakademicki)

 

 

Przedmiot

Prowadzący

Dzień i godzina

Sala

Teorie stosunków międzynarodowych

Prof. dr hab. J.Czaputowicz

5.03.2018 godz. 10.30-11.00

sala 308 Collegium Politicum

Instytucje UE

Dr hab. A.Wierzchowska

6.03.2018 (wtorek) godz. 8.00

Aula Nowy Świat 69 (parter)

Międzynarodowe Stosunki Polityczne

Dr M. Mizerska-Wrotkowska

08.03.2018 (czwartek), od g. 11.30

pok. 32 lub 46, Nowy Świat 69

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Dr hab. K. Kołodziejczyk

9.03.2018 (piątek)

11.15 do 15.00.

sala 210 Nowy Świat 69.

 

II rok

(profil praktyczny)

Przedmiot

Prowadzący

Dzień i godzina

Sala

Urzędnik w UE

Dr hab. P. Wawrzyk

6.03. (wtorek) godz. 18.30-20.00.

sala 222 Collegium Politicum;

Międzynarodowe Stosunki Polityczne

Dr M. Mizerska-Wrotkowska

08.03.2018 (czwartek), od g. 11.30).

pok. 32 lub 46, Nowy Świat 69.

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Dr hab. K. Kołodziejczyk

9.03.2018 (piątek)

11.15 do 15.00.

sala 210 Nowy Świat 69.

Prawa konsumenta

Dr K. Boiret

5.03.2018 (poniedziałek) godz. 11.15-12.45

sala 51, Nowy Świat 69.

 

III rok

Przedmiot

Prowadzący

Dzień i godzina

Sala

Prawo UE I

egzamin

Prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyk

05.03.2018 (poniedziałek)

godz. 8.00-9.00

sala 210 Nowy Świat 69.

Europejskie systemy

ochrony praw człowieka

Dr Małgorzata Mizerska -Wrotkowska

08.03.2018 (czwartek), od g. 11.30

pok. 32 lub 46, Nowy Świat 69.

Programy i fundusze UE

Dr J. Czub

05.03.2018. (poniedzialek) godz. 16.45-18.15

sala 307 Collegium Politicum

Unia Gospodarczo-Walutowa

Dr hab. K. Kołodziejczyk

9.03.2018 (piątek)

11.15 do 15.00.

sala 210 Nowy Świat 69

 

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Facebook

Fanpage

Instytutu Europeistyki WNPiSM

Fanpage

Samorządu Studenckiego IE

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka