do pobrania - praktyki

REGULAMIN I ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK na WNPiSM

 

OFERTY PRAKTYK

  • Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

Tabela ofert praktyk od roku 2016/2017

Dla absolwentów I stopnia: płatne praktyki w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Oferta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Instytut Spraw Publicznych zaprasza na praktyki

EURACTIV - http://www.euractiv.pl/praca-i-praktyki/

Praktyki a Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego PDF

Praktyki ESPERIS - Energia

 

 

 

 

OGÓLNE INFORMACJE

Dla studentów IE, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014, praktyki zawodowe są obowiązkowe w świetle obowiązujących ich programów studiów i są warunkiem uzyskania przez studenta absolutorium i ukończenia studiów. Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 praktyki zawodowe są dobrowolne, nie są one wymagane w świetle obowiązujących ich programów studiów. Studentów, którzy są zobowiązani do odbycia praktyk oraz tych, którzy chcą takie praktyki zrealizować, zachęcamy do samodzielnego wyboru miejsca odbywania praktyki, przede wszystkim wyboru instytucji związanej ze specjalnością lub indywidualnymi zainteresowaniami. Pozwoli to na nawiązanie kontaktu z pracodawcą, a w przyszłości może zwiększyć szanse na stałe zatrudnienie w tej instytucji. Podczas praktyki student zdobywa wiedzę o pracy w wybranej instytucji, przydatne umiejętności i kompetencje poszukiwane przez pracodawcę.

 

Praktyka zawodowa – krok po kroku


1. Jeśli masz własny pomysł na praktykę, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną w wybranej instytucji i ustal z nią termin i formę odbywania praktyki. Stroną porozumienia w sprawie organizacji praktyk zawodowych jest Uniwersytet Warszawski. Druk porozumienia znajdziesz w zakładce „do pobrania” - wypełnij go w dwóch egzemplarzach zgodnie ze wskazówkami, które zawiera.


2. Zwróć się do Pełnomocnika ds. praktyk IE. Ustal z nim formę odbywania praktyki. Pełnomocnik oceni, czy praktyka będzie realizować zakładane cele. Jeśli decyzja będzie pozytywna, Pełnomocnik podpisze porozumienie.


3. Z porozumieniem wróć do pracodawcy i uzyskaj podpis pracodawcy na obu egzemplarzach.


4. Jeśli nie masz własnego pomysłu na praktykę, skorzystaj z oferty bazy praktyk: http://www.praktyki.wdinp.uw.edu .pl/. Po wyborze oferty uzyskasz skierowanie na praktykę. Praktykę możesz odbyć w instytucji, z którą została podpisana umowa o odbywaniu praktyk. Możesz także odbyć ją pracując na rzecz Uniwersytetu czy Wydziału.


5. Jeśli odbyłeś praktykę jako student innej uczelni lub innej jednostki w Uniwersytecie Warszawskim, zwróć się do Pełnomocnika ds. praktyk IE o zaliczenie praktyki.


6. Jeśli pracujesz zawodowo lub działasz jako wolontariusz, zwróć się do Pełnomocnika ds. prakty z wnioskiem o zaliczenie praktyki. Musisz to udokumentować. Pełnomocnik oceni, czy ta praca lub działalność spełnia cele praktyki. Dotyczy to także pracy lub działalności wykonywanej przed podjęciem studiów.


7. Jeśli prowadzisz lub przed podjęciem studiów prowadziłeś działalność gospodarczą, możesz wystąpić do Pełnomocnika ds. praktyk IE z wnioskiem o zaliczenie praktyki. Musisz to udokumentować a pełnomocnik oceni, czy ta działalność realizowała cele praktyk.


8. Po dobyciu praktyki powinieneś uzyskać od osoby odpowiedzialnej w instytucji, w której odbyłeś praktykę, zaświadczenie o odbyciu praktyki – odpowiedni formularz w zakładce „do pobrania”. W przypadku wyraźnej odmowy wypełnienia formularza, opracuj sprawozdanie z praktyki; musisz wówczas uzyskać poświadczenie treści sprawozdania w instytucji, w której odbywałeś praktykę.


9. Jeśli istnieją poważne przyczyny, dla których odbycie praktyki jest niemożliwe lub istotnie ograniczone (np. zły stan zdrowia), za pośrednictwem Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zwróć się z wnioskiem do Prodziekana ds. studenckich o zwolnienie z praktyki. Taki wniosek musi być jednoznacznie udokumentowany.


10. WAŻNE! Konieczne jest zachowanie odstępu minimum 3 dni roboczych między podpisaniem porozumienia w sprawie organizacji praktyk zawodowych a terminem rozpoczęcia praktyki, celem skierowania studenta do ubezpieczenia.


11. Wszelkie wątpliwości możesz wyjaśnić u Pełnomocnika ds. praktyk IE lub Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk.


12. Studenci oraz absolwenci UW mogą również znaleźć wiele ofert praktyk i innych informacji dotyczących rynku pracy w Biurze Karier UW - www.biurokarier.uw.edu.pl

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Międzyuczelniana wymiana MOST

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka