Studia I stopnia

W  Instytucie Europeistyki realizowane są w ramach profilu ogólnoakademickiego oraz praktycznego studia I stopnia (licencjackie) w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (zaocznej).
 

Wybierz EUROPEISTYKĘ - integrację europejską jeżeli…

… szukasz kierunku studiów zapewniającego unikalne połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej,

… przygotowujesz się do zdobycia zatrudnienie zarówno w instytucjach administracji publicznej, sektorze pozarządowym oraz firmach doradczych. 

… szukasz sprawdzonego i dynamicznie rozwijającego się kierunku, odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku na wiedzę i umiejętności praktyczne.

Czego i jak uczymy ...

Oferujemy wiedzę dostosowaną do wymogów zmieniającego się rynku pracy oraz kształcimy umiejętności praktyczne. Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę.

Naszych pracowników naukowych i dydaktycznych charakteryzuje to, co najlepsze: młodość, doświadczenie i profesjonalizm. Są to uznani dydaktycy i eksperci, pracownicy firm doradczych, administracji rządowej, samorządowej  i sektora prywatnego.

Studia na kierunku europeistyka - integracja europejska nie tylko rozwijają intelektualnie, ale dają kompetencje adekwatne do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Przekażemy m.in. zrozumienie dla rozwoju procesu integracji europejskiej oraz wiedzę o instytucjach, prawie i politykach Unii Europejskiej. Zdobędziesz także umiejętności praktyczne cenione wśród pracodawców, związane m.in. z udziałem Polski w procesie decyzyjnym UE oraz na rynku europejskim. W toku studiów dowiesz się także jak założyć firmę w państwach europejskich, jak korzystać z europejskiego systemu ochrony konsumenta oraz jak przygotować wnioski o dofinansowanie projektów z programów europejskich.

profil ogólnoakademicki

Specjalność anglojęzyczna European Politics and Economics

Celem kształcenia na profilu ogólnoakademickim jest zdobycie ogólnej wiedzy pozwalającej zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne, w szczególności o charakterze integracyjnym, zachodzące w skali globalnej, regionalnej i państwowej. Wiedza ta umożliwia analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich w płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej i ponadnarodowej. Celem programu kształcenia jest także przekazanie umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, przy poszanowaniu zasad etyki a w szczególności nabycie umiejętności rozwiązywania prostych problemów zawodowych, uczestniczenia w pracy zespołowej, kierowania małymi zespołami ludzkimi, komunikowania z otoczeniem, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

profil praktyczny

Na profilu praktycznym można wybrać jedną spośród dwóch specjalności:

  • Fundusze UE i przedsiębiorczość
  • Praca w instytucjach UE

Programy studiów:

Sylwetka Absolwenta studiów I stopnia