Konkurs dla Uczniów

Harmonogram ustnego etapu konkursu

"Europa - społeczeństwo, gospodarka, polityka, kultura".

w dniu 6.04.2019 (sobota)

 
godz. 12.00 w sali 1 parter budynku Krakowskie Przedmieście 3 - Instytut Europeistyki Uniwersytet Warszawski - etap ustny konkursu
 
godz. 13.00 - lunch w Auli Bibliotecznej, Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (teren Campusu Uniwersytetu Warszawskiego Krakowskie Przedmieście 26)
 
godz. 14.00 - 16.00 kontynuacja prac komisji konkursowej (sala 1 - parter budynku Krakowskie Przemieście 3)
 
godz. 16.00-16.45 ogłoszenie wyników konkursu

 

 

Napisz esej lub zrealizuj swój projekt społeczny!

Konkurs dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych w roku szk. 2018-2019

 

Tegoroczny temat Konkursu:

„Przyszłość Unii Europejskiej - wyzwania, problemy, szanse”

Zgłoszenia do 28 lutego 2019r.

REGULAMIN konkursu + TERMINARZ + FORMULARZ rejestracyjny

Pismo przewodnie

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych 2017-2018

Finał w dn. 17-18.03.2018 r.

Program

Zagadnienia na II etap konkursu

-----------------------------------------

Napisz esej lub zrealizuj swój projekt społeczny!

Zgłoszenia do 15 lutego 2018r.

 
Tegoroczny temat Konkursu:
„Polska w Unii Europejskiej”
 
REGULAMIN + FORMULARZ w pdf
 
FORMULARZ w docx (uwaga - konieczny podpis uczestnika)
 
 
 

Międzyuczelniana wymiana MOST