Komisja Rekrutacyjna

Skład Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Europeistyki:

PRZEWODNICZĄCA dr hab. Marta Witkowska
SEKRETARZ mgr Katarzyna Zabielska
CZŁONKOWIE dr hab. Piotr Wawrzyk
  dr Marko Babić
  dr Wojciech Lewandowski
  dr Jarosław Szczepański
PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW Aleksandra Biernacka
  Monika Broniewicz
  Dagmara Sołtys
  Karolina Sudzińska

 

Dane kontaktowe:

e-mail: rekrutacja.ie@uw.edu.pl

tel. (22) 55 20 234