Kandydaci

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

 

KURSY PRZYGOTOWAWCZE

do studiów w języku angielskim dla cudzoziemców

http://enbss.uw.edu.pl/foundation-year/

 

Instytut Europeistyki oferuje kandydatom na studia bogatą i atrakcyjną programowo ofertę dydaktyczną studiów pierwszego i drugiego stopnia. W zakresie studiów pierwszego stopnia (licencjackich), dzięki licznym przedmiotom do wyboru, studenci mają możliwość indywidualnego kształtowania ścieżki kształcenia. W ramach studiów drugiego stopnia (magisterskich) student może wybrać jedną z trzech atrakcyjnych specjalności: Dyplomacja Unii Europejskiej, Marketing europejski oraz Fundusze Unii Europejskiej.

 

Osobom posiadającym dyplom uczelni wyższej IE oferuje kształcenie na następujących studiach podyplomowych: Studia Europy Wschodniej; Kultura, nauka i edukacja w Unii Europejskiej; Marketing europejski, Polityki Unii Europejskiej oraz Urzędnik instytucji europejskich.

 

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. Rekrutacji
dr hab. Marta Witkowska
e-mail: rekrutacja.ie@uw.edu.pl

tel/ph: +48 22 55 23 731 (czynny lipiec-sierpień)  //  22 55 20 234 (Sekretariat IE)

 

Wiele informacji znajdą Państwo w zakładce po lewej stronie.