Kandydaci

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

 

Ruszyły zapisy w systemie IRK

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

 

FOUNDATION YEAR for foreigners // KURSY PRZYGOTOWAWCZE dla cudzoziemców

http://enbss.uw.edu.pl/foundation-year/

 

 

Instytut Europeistyki oferuje kandydatom

na studia bogatą i atrakcyjną programowo

ofertę studiów I i II stopnia na kierunku

europeistyka - integracja europejska

 

 

 

Studia I stopnia (licencjackie) realizowane są w ramach profilu ogólnoakademickiego oraz praktycznego. Na profilu praktycznym można wybrać jedną spośród dwóch specjalności:

  • Praca w instytucjach Unii Europejskiej,
  • Fundusze Unii Europejskiej i przedsiębiorczość.

W ramach studiów II stopnia (magisterskich) student może wybrać jedną z trzech atrakcyjnych specjalności:

  • Dyplomacja Unii Europejskiej,
  • Marketing europejski,
  • Fundusze Unii Europejskiej.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OGÓLNĄ INFORMACJĄ o sposobie prowadzenia zajęć oraz ofertą dydaktyczną

 

Osobom posiadającym dyplom uczelni wyższej IE oferuje kształcenie na następujących studiach podyplomowych: Studia Europy Wschodniej; Kultura, nauka i edukacja w Unii Europejskiej; Marketing europejski, Polityki Unii Europejskiej, Urzędnik instytucji europejskich, Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE oraz Fundusze europesjkie dla samorządu terytorialnego.

Uprzejmie informujemy, że minimalna ilość kandydatów konieczna do uruchomienia danego kierunku studiów podyplomowych wynosi 25 osób.

 

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. Rekrutacji
dr hab. Marta Witkowska
e-mail: rekrutacja.ie@uw.edu.pl

tel/ph: +48 22 55 23 731 (czynny lipiec-sierpień)  //  22 55 20 234 (Sekretariat IE)

 

Wiele informacji znajdą Państwo w zakładce po lewej stronie.