Dyrekcja Instytutu

Rada Naukowa

O Instytucie

Instytut Europeistyki jest najmłodszą samodzielną jednostką organizacyjną w ramach Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – jednego z największych pod względem liczby studentów wydziału Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut powstał z przekształcenia Katedry Europeistyki, funkcjonującej na WDiNP w latach 2004-2012. Od roku akademickiego 2009/2010 kierownikiem Katedry Europeistyki, a obecnie Dyrektorem Instytutu Europeistyki jest prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk.

Instytut Europeistyki prowadzi kształcenie na kierunku europeistyka zarówno na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia (studia licencjackie i magisterskie). Posiada również ofertę studiów podyplomowych. Studentami Instytutu Europeistyki jest obecnie około 400 osób, wśród których jest jedna z największych na Uniwersytecie Warszawskim grupa studentów-obcokrajowców.

Instytut Europeistyki prowadzi badania naukowe w obszarze studiów europejskich. Badania te koncentrują się głównie na metodologicznych problemach badań europejskich, prawno-instytucjonalnym wymiarze Unii Europejskiej, funkcjonowaniu polityk unijnych oraz kulturowo-historycznych i społeczno-politycznych aspektach integracji europejskiej. Obecnie w Instytucie realizowanych jest kilka projektów badawczych finansowanych z środków zewnętrznych. W latach 2009-2016 pracownicy Instytutu opublikowali ponad 80 monografii naukowych, blisko 240 rozdziałów w monografiach polskich i zagranicznych oraz ponad 90 artykułów w czasopismach naukowych, recenzji i haseł w słownikach. Instytut wydaje także  kwartalnik naukowy „Przegląd Europejski”.

Poza działalnością naukowo-badawczą oraz prowadzeniem studiów Instytut realizuje szereg inicjatyw dydaktycznych skierowanych do studentów innych jednostek i uczelni, w tym zagranicznych, a także uczniów szkół średnich, takich jak wykłady tematyczne w ramach „Dnia bez nas”, kursy i konkursy dla licealistów, gościnne wykłady w szkołach ponadgimnazjalnych, szkoły letnie.

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.