Dyrekcja Instytutu

Rada Naukowa

O Instytucie

Instytut powstał z przekształcenia Katedry Europeistyki, funkcjonującej na WDiNP, obecnie WNPISM, w latach 2004-2012. Od roku akademickiego 2009/2010 kierownikiem Katedry Europeistyki, a obecnie Dyrektorem Instytutu Europeistyki jest prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk.

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.