Aktualności

2 listopada - dzień wolny od zajęć

2018-10-17

Dzięki wnioskowi Samorządu Studenckiego i uprzejmości Pana Dziekana S. Sulowskiego w piątek 2 listopada 2018r. ogłasza się godziny dziekańskie (brak zajęć i dyżurów).

Konkurs na prace dyplomowe o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym

2018-10-05

Do konkursu kwalifikują się prace obronione po 01.05.2016 r. i praca dyplomowa może być zgłoszona przez autora lub promotora po uzyskaniu zgody zarówno autora jak i promotora na zgłoszenie pracy (nagrodę otrzymuje autor).

Regulamin konkursu oraz więcej informacji znajduje się na stronie UOTT: http://www.uott.uw.edu.pl/kpd/

Studenckie Granty Badawcze

2018-10-05

 

Studenckie Granty Badawcze: Złóż wniosek do 19 listopada!

Do 19 listopada 2018 r. każdy uczestnik seminarium licencjackiego lub magisterskiego (na ostatnim roku studiów) na WNPiSM może złożyć wniosek o przyznanie krótkoterminowego grantu badawczego na realizację badań na potrzeby pracy dyplomowej. Szczegóły - tutaj (link).

Kurs dla Nauczycieli - nowa podstawa programowa z WOS-u

2018-10-02

Program kursu z WOS

III Konkurs na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy

2018-09-18
Szczegóły konkursu dostępne są pod poniższym linkiem: http://www.uott.uw.edu.pl/kpd/
Organizatorem Konkursu jest Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) UW, fundatorem nagród pieniężnych jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska (http://www.aomb.pl/), natomiast fundatorem nagrody specjalnej jest UWRC Sp. z o. o. (spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego; http://www.uwrc.pl/).
 

Nowy lepszy system obsługi płatności studenckich w USOS na UW.

2018-09-18

Szanowni Studenci, już 19 września br. wdrażamy na UW nowy lepszy moduł obsługi płatności studenckich w USOS (USP-FK). Jest to konieczne z trzech powodów. Po pierwsze chcielibyśmy umożliwić bardziej przejrzysty sposób rozliczania Studentów. Po drugie dotychczasowe rozwiązanie nie jest już rozwijane i nie można do niego wprowadzić nowych funkcji i ulepszeń. Ostatnim powodem jest wdrożenie w wybranych Jednostkach rozliczeń Studentów cudzoziemców bezpośrednio w euro (dla tych, którzy mają podpisane z UW umowy na opłaty w tej walucie). Staramy się, żeby dla Studentów zmiana ta była jak najmniej zauważalna. Tak jak dotychczas wszelkie informacje dotyczące indywidualnych rozliczeń znajdą się w USOSweb w tym samym miejscu – zmieni się jedynie nazwa modułu na „Płatności FK”. Zawarte tam informacje będą miały zbliżoną formę, ale …

  • od 19 WRZEŚNIA 2018r. zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych, na które Studenci regulują zobowiązanie wobec UW, dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Od 19 września przelewy (opłaty) wysłane na dotychczasowe (stare) numery będą zwracane do nadawców. Proszę dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecania opłat ze swoich systemów bankowych.
  • Nowe aktualne numery będą widoczne dla Państwa w systemie USOSweb
    od dnia 19 września po godzinie 18:00.
  • W dniach 18-19 września proponujemy wstrzymać się z dokonywaniem opłat wobec UW.
  • System USOSweb oraz inne serwisy powiązane (APD, Rejestracje żetonowe) nie będą dostępne dla Studentów w dniu 19 września 2018 w godzinach 12:00-18:00.
  • Więcej informacji będzie dostępne w Państwa Jednostkach.

Wierzymy, że prace nad wdrożeniem, które trwają już prawie dwa lata, będą miały efekt w postaci jeszcze lepszej obsługi płatności studenckich na UW.

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

2018-08-01

Zaproszenie + regulamin

Oświadczenie

Dołącz do oficjalnej grupy studentów UW!

2018-07-17

Wszystkich studentów Instytutu Europeistyki, a w szczególności studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich, zachęcamy do dołączenia do oficjalnej grupy studentów UW na Facebooku. 

 
Powstająca platforma to kanał komunikacji dla społeczności Uniwersytetu, a jej celem jest wymiana informacji o wszystkim, co dotyczy studiowania na UW. To właśnie tu uzyskasz prawidłowe i w pełni merytoryczne odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz dowiesz się, co aktualnie dzieje się na naszej uczelni!

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2018/2019

2018-07-13

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2018/2019 = zobacz

 

Zagraniczny wyjazd studyjny WNPiSM - październik 2018 r.

2018-05-11

Regulamin wyjazdu

Regulations (English)

Formularz / Application form

Facebook

Fanpage

Instytutu Europeistyki WNPiSM

Fanpage

Samorządu Studenckiego IE

Akademicka Biblioteka Europejska