Aktualności

Nowości w bibliotece

1) W Akademickiej Bibliotece Europejskiej zostało już udokumentowane blisko 70 pozycji z dziedziny europeistyki. Więcej informacji tutaj.

2) W celu propagowania europeistyki zapraszamy Państwa do wysyłania wyróżnionych prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.