Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 

 1. Czy istnieje możliwość wypożyczenia pozycji z bazy bibliotecznej?Tak istnieje pod warunkiem uzyskania zgody kierownika ABE.
 2. W jaki sposób mogę przystąpić do ABE?
  W celu przystąpienia do ABE należy wypełnić formularz tutaj na stronie ABE.
 3. W jakim celu powołana została Rada Naukowa w ABE?
  Celem Rady naukowej jest promowanie nowej rozwijającej się dziedziny naukowej – europeistyki.
 4. Czy do ABE mogą przystępować jednostki naukowe nie mające charakteru akademickie?
  Tak mogą przystępować takie jednostki, które są zainteresowane promowaniem przyszłej dyscypliny naukowej (europeistyki)
 5. Czy jednostki naukowe (nieakademickie) mogą przystąpić do Rady Naukowej ABE?
  Tak jest to możliwe, natomiast osoba proponowana do składu Rady Naukowej ABE musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
 6. Jaki są dane teleadresowe kierownika ABE?
  Dane teleadresowe kierownika ABE są następujące:
  Dr Jarosław Filip Czub
  e-mail: jaroslaw.czub@jfc.edu.pl
  tel: +48 22 55 22 929
  tel: +48 22 55 20 234
 7. Jakie są godziny pracy sekretariatu Instytutu Europeistyki?
  Godziny pracy sekretariatu Instytutu Europeistyki: poniedziałek - piątek 9:00-15:00