O bibliotece

Cel i idea powołania biblioteki:

Akademicka Biblioteka Europejska obejmuje literaturę naukową dotyczącą zarówno Unii Europejskiej jak i całej Europy oraz krajów europejskich w różnych obszarach:

Propozycje ramowe przedsięwzięcia Akademickiej biblioteki Europejskiej:

Zobowiązania po stronie Instytutu Europeistyki:

Zobowiązania po stronie współpracujących instytucji:

W bibliotece powołana została Rada Naukowa złożona z przedstawicieli instytucji współpracujących z Instytutem Europeistyki.

Rada Naukowa Biblioteki

Więcej inforacji dotyczącej powołania Akademickiej Biblioteki Europejskiej pobierz tutaj.