Przewodnik

Procedura przystąpienia do biblioteki 

W przypadku zaakceptowania przedsięwzięcia popierającego powołanie Akademickiej Biblioteki Europejskiej (ABE) oraz po zapoznaniu się z regulaminem ABE należy wypełnić formularz w celu przystąpienia do biblioteki.

Więcej informacji o: